TERUG NAAR VERSLAGENterug naar verslagenInhoudsopgave 

InhoudsopgaveBlz.1
InleidingBlz.2
Deelvraag 1.
Wat zijn de straffen die je kunt krijgen als je iemand mishandelt?
Blz.3
Deelvraag 2.
Wat zijn de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling?
Blz.6
ConclusieBlz.14
Inleiding

We hebben dit onderwerp gekozen omdat het best wel veel in het nieuws is, en we er ook wel iets meer over wilden weten. Aan de hand van de krantenberichten hebben we één hoofdvraag en twee deelvragen bedacht.

Onze hoofdvraag is:

                   Waarom mishandelen mensen hun kinderen terwijl het strafbaar is.

Hier uit zijn de volgende 2 deelvragen gekomen:


Deelvraag 1 Lonneke:

                   Wat zijn de straffen die je kunt krijgen als je iemand mishandelt.


Deelvraag 2 Iris:

                   Wat zijn de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling.Nadat we de deelvragen hadden uitgewerkt hebben we samen het antwoord van de hoofdvraag beantwoord.
Wij wensen u in ieder geval veel leesplezier.Deelvraag 1
Lonneke

Wat zijn de straffen die je kan krijgen als je iemand mishandeld?

Als je kinderen mishandeld kan je verschillende straffen krijgen. De straffen die je kan krijgen als je kinderen hebt mishandeld kan je vinden in de artikels 300 t/m 306.

Als je iemand hebt mishandeld kan je een gevangenisstraf krijgen van hooguit twee jaar of je kan een geldboete krijgen uit categorie vier, maar als je iemand hebt mishandeld en die heeft een zwaar lichamelijk letsel kan je een hogere straf krijgen namelijk voor vier jaar de gevangenis in of een geldboete uit categorie vier. Dit is allemaal al erg maar als je iemand mishandeld hebt en die is doodgegaan kan je een straf krijgen van zes jaar gevangenis of krijg je een geldboete.


Maar als je een poging tot misdrijf hebt gedaan dan is dat niet strafbaar. Als je iemand mishandeld hebt dan krijg je altijd als je een geldboete krijgt er één uit de categorie vier.

Als je een mishandeling hebt gepleegd me voorbedachte rade kan je een gevangenis straf krijgen van wel drie jaar, maar als je zoiets doet en diegene heeft een zwaar lichamelijk letsel dan kan je zelfs een gevangenis straf krijgen van zes jaar. Maar als je iemand gedood hebt nadat je iemand met voorbedachten rade hebt mishandeld dan kan je een celstraf krijgen van negen jaar of een geldboete uit de categorie vijf en dat is dan wel een erg hoog bedrag dat je moet betalen.

Mensen kunnen andere ook opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen dan krijg je te horen dat je moet zitten voor hoogstens acht jaar of je moet een geldboete uit categorie vijf. Als je iemand zo zwaar mishandeld dat hij dood gaat kan je tien jaar krijgen of een geld boete uit de vijfde categorie. Maar als je iemand mishandeld en je doet dat met voorbedachte rade dan kan je voor wel twaalf jaar de bak of net zoals hier voor kan je een geld boete krijgen uit de vijfde categorie. Maar als dat weer te erg is dus als diegene dan aan zijn verwondingen overlijdt dan kan je vijftien jaar de gevangenis in en dat is wel heel erg veel, of je krijgt een geldboete uit de categorie vijf.

De straffen die hiervoor genoemd werden kunnen nog een derde worden verhoogd. Want stel degene die iemand heeft, mishandeld en die is familie, bijvoorbeeld de vader en/of de moeder maar natuurlijk ook het broertje zusje of ga zo maar door wat voor familie lid is dan kan de straf nog hoger worden dus ook als het zijn of haar eigen kind is of echtgenoot / echtgenote.
Maar het kan ook verhoogd worden als iemand een ambtenaar in dienst mishandeld dus ook een politie agent, daardoor kan dus de straf ook een eind omhoog gaan. Maar stel dat iemands schuldig is aan mishandeling en dar door toediening van schadelijke stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en zeker voor het leven wordt de straf zo wie zo hoger.

Als de persoon die iemand mishandelend tijdens een vechtpartij waar hij of zij vrijwillig aan mee doet en dan iemand pijn doet of erg mishandelen zodat diegene een lichamelijk letsel er aan over houdt dan kan die dan een straf krijgen van twee jaar of een geldboete uit de vierde categorie. Iemand die aan het vechten is en die ook wil vechten met mensen kan die dan een straf krijgen drie in de gevangenis dat is wanneer de persoon waar mee de schuldige mee aan het vechten was overleden is aan zijn verwondingen.

Zoals een tijdje geleden, 27 december 2003, was er een bericht in de krant dat een automobilist in Bergen op Zoon een parkeerwachter geslagen te hebben en toen hij zei dat de automobilist was aangehouden voor het negeren voor een verkeersteken toen kreeg de parkeerwachter nog een paar klappen en toen werd hij dus aangehouden door de politie.Weer een tijdje terug, 12 december 2003, stond in de krant dat een man uit Enschede zijn vrouw en zijn kind heeft mishandeld maar hij ontkende het want zijn vrouw heeft hij dan wel hard geslagen maar aan zijn kind was hij niet aan gekomen. Het kind had gewoon een bloedneus maar zijn vrouw had verder geen blijvend letsel en dus kreeg hij maar een straf van 6 maanden en ook nog twee jaar voorwaardelijk en dat is erg weinig voor een mishandeling.

Zoals hierboven staat kan het best lang duren voordat je, je straf krijgt maar je blijft tot dat je hoort dat je naar de rechter gaat blijf je thuis wachten of je moet voordat je naar de rechter gaat in de gevangenis zitten. En dat kan een redelijk lange tijd duren want het hangt er helemaal vanaf wat je nou gedaan hebt want je kan echt redelijk lang in de gevangenis zitten voor dat je nar de rechter toe moet.

Deelvraag 2
Iris

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling?

De ontwikkeling van een kind ligt voor een groot deel aan de opvoeding van de ouders. Dit is zeker van belang in de eerste levensjaren van een kind. Later speelt de omgeving steeds meer een belangrijker rol. De zorg en de aandacht van de ouders is voor het kind de basis voor het vertrouwen in elkaar. Dit creëert een soort band met de ouders, waar het kind zich veilig in kan voelen.
Kindermishandeling zet door het ontbreken van het vertrouwen, zorg en aandacht de ontwikkeling onder grote druk. Je kunt dan eigenlijk niemand meer vertrouwen omdat ze dan bang zijn dat je denkt dat hun precies hetzelfde als je ouders gaat doen. Dit verstoord dus de leefomgeving met de buitenwereld, want het kind durft het aan niemand te vertellen. Dus de mensen worden als het ware allemaal vijanden. Het kind denkt meestal dat het allemaal door zichzelf komt. Ze krijgen een heel negatief beeld van zichzelf en het zelfvertrouwen gaat een heel eind naar beneden.
Elk kind wordt weer op een andere manier en lichter of zwaarder worden mishandeld. De volgende factoren zouden een invloed hier op kunnen hebben:

 • De ernst van het geweld, de verwaarlozing of het misbruik op zich
 • De leeftijd waarop de mishandeling begint
 • Hoe lang de mishandeling voortduurt
 • Of er een steun in de leefomgeving van het kind is, waarmee hij/zij kan praten
 • De persoonlijkheid van het kind zelf
 • De mate van de emotionele druk

  De oorzaken van kindermishandeling

  Bij kindermishandeling kan je niet echt spreken van oorzaken. Wel zijn er een aantal risico factoren die een rol zouden kunnen spelen bij kindermishandeling.

 • De ouders
 • Het kind
 • Het gezin

 • De ouders zouden een oorzaak van kindermishandeling kunnen zijn. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:                    De ouders hadden eigenlijk helemaal geen kinderen willen hebben.
                     Ze hebben te hoge verwachtingen van het kind en reageren zich dus teleurgesteld af als het kind hier                    helemaal niks aan kan doen.
                     De ouders zijn door verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld alcohol of drugs gebruik, niet goed in                    staat om de problemen te hanteren, ze hebben weinig kennis over de opvoeding in het algemeen.
                     De ouders hebben zelf een slechte jeugd gehad en hebben die ervaringen niet kunnen verwerken,                    zodat ditzelfde gebeurd met het kind.

 • Het kind zou ook de oorzaak kunnen zijn van kindermishandeling. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

                     Het kind is ongewenst.
                     De ouders vinden het kind niet mooi.
                     Het kind is gehandicapt.
                     Het kind is te vroeg geboren.
                     Het kind vertoont moeilijk gedrag.
                     Het kind huilt veel, slaapt slecht, eet slecht en is erg druk.

  Oftewel het komt er eigenlijk op neer dat het kind niet aan de verwachtingen voldoet van de ouders. Of dat het kind meer van de ouders eist wat de kinderen dan niet kunnen opbrengen

 • Ook kan het gezin een oorzaak zijn van kindermishandeling. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

                     Isolement van het gezin ten opzichte van de buitenwereld.
                     Woon, huwelijks of financiële problemen.
                     Werkeloosheid of moeilijkheden op het werk.

  Door een combinatie van al deze problemen kunnen de spanningen tussen de ouders zo hoog oplopen dat ze deze spanningen afreageren op het kind. Dit geldt vooral wanneer de ouders geen andere manieren weten om problemen op te lossen dan door fysiek en verbaal geweld.  De gevolgen van kindermishandeling tijdens de jeugd van een kind

  Een aantal gevolgen van kindermishandeling zijn:
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Lichamelijk letsel
 • Verstoord sociaal functioneren
 • Dodelijke afloop

 • Lichamelijk letsel wordt wordt veroorzaakt door lichamelijke mishandeling. Een paar voorbeelden van verwondingen die een kind kan op lopen zijn een blauwe plek, een brandwond en een botbreuk. De meest verwondingen zijn door middel van medische hulp wel te genezen, maar ernstige verwondingen zoals littekens die zal het kind zich altijd blijven herinneren.
  Het heftig heen en weer schudden van een baby, ook wel het shaken-baby-syndroom genoemd, kan bloedingen in de hersenen veroorzaken. Dit risico bestaat natuurlijk ook als een kind heel hard tegen het hoofd wordt geslagen.
  Wanneer het kind inde buik wordt gestompt of gestopt dan lopen zelfs inwendige organen een gevaar.
  Seksueel misbruik kent ook lichamelijke schade. Verwondingen aan geslachtsorganen of de anus bijvoorbeeld. Het seksueel contact kan veroorzaken dat het kind SOA's oploopt. Als diegene van misbruik seropositief is kan het kind al op vroege leeftijd een aids-patiënt worden. Ook andere besmettelijke ziektes kan het kind oplopen door middel van seksueel contact. Vooral bij geslachtsgemeenschap waarbij geen condoom wordt gebruikt. Hierbij kan het kind ook nog eens op vroege leeftijd zwanger worden. Wat op zulke momenten natuurlijk een heel erg groot risico is. De pleger, dus in dit geval diegene die het kind zwanger heeft gemaakt, probeert het kind zover te krijgen om abortus te laten plegen om zo de misbruik verborgen te houden

 • Als je een kind goed wilt laten opgroeien zijn positieve dingen van buitenaf heel erg belangrijk. Een goede lichamelijke verzorging, het geven van liefde en aandacht en het belonen van goed gedrag van het kind zijn hiervan een aantal voorbeelden. Kindermishandeling remt al deze ontwikkelingen heel erg af en kan dus ontwikkelingsstoornissen veroorzaken. Het tast de emotionele ontwikkeling en de vooruitgang van de motoriek, de spraak, de groei, het taalgebruik en de intellectuele vermogens van het kind aan.
  De schade aan de emotionele ontwikkeling in de jeugd kan op volwassen leeftijd weer naar voren toe komen. Een paar voorbeelden hiervan zijn gedragsproblemen, verslaving, crimineel gedrag en psychische problemen. Als het kind zo verward is kan er bij het kind zelfs opkomen om zelfmoord te plegen.

 • Door de mishandeling van het kind kan het kind moeite hebben met het functioneren in de maatschappij. De gevolgen kunnen zich op een heleboel manieren voordoen. Een voorbeeld hiervan is: Een kind kan uit de toon vallen bij anderen. Die andere kinderen hebben dit snel in de gaten. Die kinderen kunnen dan gemeen en hard zijn tegen iemand die anders is dan henzelf, zonder dat ze in de gaten hebben wat hun klas- of buurtgenootje aan het doen is.

 • In hele uiterst erge gevallen bij zware mishandeling of verwaarlozing kan het kind zelfs aan de gevolgen van kindermishandeling overlijden.


  De gevolgen van kindermishandeling in de volwassene tijd

  De volgende traumatische gebeurtenissen kunnen de oorzaak zijn van bepaalde stoornissen en gedragingen nadat een kind vroeger is mishandelt.

 • Zelfverwonding en zelfmoord
 • Dissociatieve stoornissen
 • Verstoord sociaal functioneren
 • Psychosomatische klachten
 • Posttraumatische stressstoornis
 • Verslaving

 • Er zijn natuurlijk een heleboel vluchtmogelijkheden om het te proberen te vergeten. Zelfmoord is in die zin een definitieve vlucht uit alle ellende. Vaak lijken zelfverwondingen een begin voor zelfmoord, maar meestal vinden de mensen dit een manier om de woede af te reageren. Het lichaam dat het misbruikt heeft moeten ondergaan en, in de ogen van het slachtoffer, het misbruik heeft uitgelokt, wordt op die manier gestraft.

 • Wie bijvoorbeeld geconcentreerd zit te lezen, neemt niet alles in zijn omgeving waar. Iemand kan iets zeggen zonder dat de lezer het eigenlijk doorheeft. Of er kan bijvoorbeeld iemand de kamer inkomen zonder dat diegene die in de kamer zit het doorheeft. Dit zijn allerdaagse vormen van dissociatie. Het bewustzijn sluit zich dan af voor een aantal indrukken uit de leefomgeving. Een persoon kan dit gebruiken om zich helemaal af te sluiten voor lichamelijk geweld of seksueel misbruik. De persoon sluit zich daarbij namelijk af voor de gebeurtenissen, maar iik voor de dabij horende emoties. De persoon heeft dit proces niet of nauwelijks in de hand.

 • Kindermishandeling heeft ook op de volwassen leeftijd nog invloed op wat iemand van andere volwassen verwacht. In de omgang met andere volwassenen kan dit tot misverstanden en bepaalde spanningen leiden. In een relatie komen deze behoeftes en vooroordelen heel vaak en duidelijk naar voren. De partner van de volwassene compenseert een gemis uit de kindertijd of de partner kan ondanks zijn goede wil niet het vertrouwen winnen van de persoon.

 • De lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn zouden een psychische oorzaak kunnen hebben. Men spreekt dan van psychomatische klachten. Af en toe blijken bepaalde klachten het indirecte gevolg van kindermishandeling te zijn.

 • Een hele erge schokkende gebeurtenis (trauma) gaat aan helemaal niemand ongemerkt voorbij. Iedereen heeft tijd en kracht nodig om van een bepaalde gebeurtenis te herstellen. Wanneer zo'n herstel niet goed verloopt of zelfs helemaal geen kans krijgt kan dat leiden tot een posttraumatische stress stoornis. Dit komt meestal naar voren doordat iemand, zelfs jaren na de gebeurtenis nog, de schokkende gebeurtenissen herbeleeft in de vorm van onverwachte en indringende herinneringen met de bijbehorende angsten.

 • Als men weer die herinneringen van vroeger krijgt probeer je natuurlijk er niet aan te denken. Een goede oplossing hiervan is dus maar aan de drugs of aan de drank te gaan. Als hieruit dus blijkt dat dit de goede oplossing is doet men dat de volgende keer maar weer omdat het de vorige keer zo goed heeft geholpen. Zo is het dus binnen een korte tijd een verslaving.  De gevolgen van kindermishandeling voor de omgeving

  Kindermishandeling heeft gevolgen voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het beïnvloedt namelijk de leefomgeving waar wij in leven. Het is daarom een groot belang om mishandeling te voorkomen. Dit is natuurlijk niet alleen voor het kind zelf van belang maar ook voor de mensen eromheen die erbij betrokken raken. Een voorbeeld is:
 • de overdracht van geweld

 • De eigen ervaringen hebben een grote invloed op de manier waarop ouders met hun kind(eren) omgaan. Als een ouder zelf op een liefdevolle manier is opgevoed, kan hij/zij daar emotioneel en praktisch veel steun uit putten. Wanneer een ouder een minder plezierige jeugd heeft gehad kan dat "nadelen" hebben in de opvoeding van en kind. Dit betekent natuurlijk niet dat elke ouder die vroeger mishandelt is dat later ook bij zijn/haar kind(eren) gaat doen. De meeste ouders doen dat dan gelukkig ook niet. Een ander voorbeeld is: een mishandelt kind dat zich buitenshuis met geweld afreageert, een vader die de moeder slaat die op haar beurt het kind weer uitscheld en een kind dat misbruikt is en vervolgens andere kinderen onzedelijk betast. Het zijn allemaal weer dingen die weer in elkaar haken.

  conclusie

  Na het maken van deze praktische opdracht zijn we tot de volgende conclusies gekomen.

  Conclusie deelvraag 1: Wat zijn de straffen die je kan krijgen als je iemand mishandelt?

  Als je iemand dus mishandelt hebt dan kan je een straf krijgen. De meest gebruikelijke zin dan een geldboete of gevangenisstraf maar het hangt er ook helemaal vanaf wat je hebt gedaan. Sommige dingen zijn erger dan de andere dus je kan een geldboete uit categorie vier of vijf krijgen en als je de gevangenis in gaat kan dat vanaf twee jaar tot vijftien jaar.

  Conclusie deelvraag 2: Wat zijn de oorzaken en gevolgen van Kindermishandeling?

  De oorzaken van kindermishandeling
                    De ouders
                    Het kind
                    Het gezin

  De gevolgen van kindermishandeling in de jeugd
                    Ontwikkelingsstoornissen
                    Lichamelijk letsel
                    Verstoord sociaal functioneren
                    Dodelijke afloop

  Gevolgen van kindermishandeling in volwassenen tijd
                    Zelfverwonding en zelfmoord
                    Dissociatieve stoornissen
                    Verstoord sociaal functioneren
                    Psychosomatische klachten
                    Posttraumatische stressstoornis
                    Verslaving

  Gevolgen van kindermishandeling voor de omgeving
                    de overdracht van geweld


  Conclusie hoofdvraag: Waarom mishandelen mensen hun kinderen terwijl het strafbaar is?

  Mensen mishandelen hun kinderen omdat ze zelf trauma’s van vroeger hebben overgehouden en dan vinden de mensen de verleiding groot om later hun eigen kinderen later ook te mishandelen.
  Voor “gewone” mishandeling kan je voor 2 jaar de gevangenis in of je moet een geldboete betalen uit categorie 4.
  Als de kindermishandeling met voorbedachte rade is geweest dan moet je 3 jaar de gevangenis in of een geldboete uit categorie 4.
  Al met al komt het erop neer dat de kindermishandeling en "gewone" mishandeling nergens voor nodig is omdat je toch een geldboete moet betalen of voor een aantal jaar de gevangenis in moet. Ten tweede kan het kind er ook nog hele nare traumatische herinneringen aan over houden.


  Onze mening
  Wij vinden dat kindermishandeling helemaal niet nodig is. Je kunt kindermishandeling namelijk ook proberen te voorkomen door gewoon bijvoorbeeld is een goed gesprek met elkaar te hebben. Of als de ouders het kind "willen" mishandelen, dan kan je ook proberen de ouders naar therapie te laten gaan of iets dergelijks om ze te laten overtuigen dat kindermishandeling helemaal nergens voor nodig is. Ook houdt het kind er hele nare herinneringen aan over en dat vinden wij wel zielig voor het kind, want ze moeten wel het hele verdere leven met die nare herinneringen in hun achterhoofd mee doorleven. Maar ja, in onze samenleving is het nou eenmaal niet anders. Het gebeurt of gebeurt niet.
  TERUG NAAR VERSLAGEN